25 Νοε 2013

[update] Σενάρια εξοικονόμησης

Από σήμερα είναι διαθέσιμα τα σενάρια εξοικονόμησης. Η λειτουργία τους είναι πολύ απλή:

1. Υπολογίζετε την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου σας, όπως ακριβώς κάνατε μέχρι σήμερα

2. Από την καρτέλα “Σενάρια Εξοικονόμησης” (βήμα 6) επιλέγετε από 1 εώς 3 σενάρια

5 Νοε 2013

[update] Προβολή όψης

Από σήμερα στο easykenak μπορείτε να δείτε σε προβολή όψης διαφανείς επιφάνειες, κολώνες, δοκάρια, επαφές με ΜΘΧ, μεσοτοιχίες, καθώς και κεκλιμένες επιφάνειες. Μερικά παραδείγματα εδώ: