20 Ιαν 2014

Τα πλεονεκτήματα του cloud computing στην ενεργειακή επιθεώρηση

Με τον όρο cloud computing (ή αλλιώς SaaS, Software as a Service) εννοούμε την παροχή μιας υπηρεσίας μέσω διαδικτύου, με τη χρήση μόνο ενός web-browser. Στο cloud computing το software δεν τρέχει στον υπολογιστή του χρήστη, αλλά στον server του παρόχου της υπηρεσίας. Στην ομάδα του easykenak πιστεύουμε ότι το cloud computing στο χώρο της ενεργειακής επιθεώρησης μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη.

Παραθέτουμε κάποια από αυτά: