12 Μαρ 2016

Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και πώς καταχωρείται στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ

http://blog.easykenak.gr/2016/03/ypoxreosiekdosispea.html
Μια σειρά από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο ως προς την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Στο παρακάτω κείμενο παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα σημεία του υφιστάμενου Νομικού Πλαισίου τόσο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.