1 Νοε 2016

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές


Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Από σήμερα τίθεται σε ισχύ ο Ν.4409/2016. Διαβάστε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την διαδικασία ένταξης των μηχανικών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, στις παρακάτω ερωταπαντήσεις, όπως δημοσιεύτηκαν στο buildingcert: