3 Ιουν 2016

Νέο update easykenak: Αντιγραφή εμποδίων ορίζοντα και βελτιώσεις στην ταχύτητα

Κλείδωμα-ξεκλείδωμα εμποδίου ορίζοντα
Μετά από 2,5 χρόνια λειτουργίας φτάσαμε στο version 25 του easykenak, σχεδόν 1 update κάθε μήνα. Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο τελευταίο update είναι: