2 Ιουν 2014

[update] Εισαγωγή εικόνας για σχεδίαση περιγράμματος και google maps για εύρεση προσανατολισμού

Από σήμερα στα εργαλεία σχεδίασης προστέθηκαν 2 νέα features:

1. Εισαγωγή εικόνας (raster image)
2. Εισαγωγή χάρτη (google-map)

Πιο αναλυτικά: