31 Αυγ 2021

Προδημοσίευση από το ΥΠΕΝ του οδηγού εφαρμογής προγράμματος «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Νεο Εξοικονομώ Δημοσιεύτηκε στις 26 Αυγούστου το προσχέδιο του Οδηγού Προγράμματος του "Νέου Εξοικονομώ".

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:

 

 

Ενεργειακός στόχος

 • Υπάρχον κτίριο: Το Α' ΠΕΑ πρέπει να έχει ενεργειακή κλάση Γ ή χαμηλότερη
 • Σενάριο αναβάθμισης: Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να επιτυγχάνει ελάχιστη αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κλάσεις (πχ. από Γ σε Α, από Δ σε Β+, κλπ.) 
 

 Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων

 • [Κόστος παρεμβάσεων] ≤ 0.9€ * [Εξοικονόμιση πρωτογενούς ενέργεια]
 • [Κόστος παρεμβάσεων] ≤ 180€ * [Επιφάνεια κυρίων χώρων]
 • [Κόστος παρεμβάσεων] ≤ 28.000€


Βαθμολογία αιτήσεων

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και επομένως διαμορφώνεται η σειρά κατάταξης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά. Τα κριτήρια αυτά καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής που διαμορφώνει τη βαρύτητά τους είναι τα εξής:

 • Κ1 (50%): Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργεια


Εάν 0,2<χ1<0,9 τότε Κ1 = [0.9-(χ1)]*100 / 0,7

Εάν χ1≤0,2 τότε Κ1 = 100 (μέγιστη τιμή)

Εάν χ1≥0,9 τότε Κ1 = 0 (ελάχιστη τιμή)

όπου χ1 είναι το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (€/kWh) όπως υπολογίζεται στην Οικονομοτεχνική Ανάλυση. 

Σχόλιο: Σύμφωνα με το παραπάνω κριήριο επιλεξιμότητας κόστους, αν το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης (χ1) είναι πάνω από 0.9 το ακόνητο δεν είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση.

Σχόλιο: Όσο πιο μικρό το (χ1), τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία συγκεντρώνει η αίτηση

 • Κ2 (7%): Βαθμοημέρες

Μένει να διευκρινιστεί από το ΥΠΕΝ, ο τρόπος υπολογισμού

 • Κ3 (5%): Ενεργειακή κλάση A' ΠΕΑ

Ανάλογα την κλάση του Α' ΠΕΑ, το Κ3 παίρνει τις εξής τιμές: 𝐾3(𝛤)=20, 𝐾3(𝛥)=40, 𝐾3(𝛦)=60, 𝐾3(𝛧)=80, 𝐾3(𝛨)=100

Σχόλιο: Το πρόγραμμα ευνοεί τα κτίρια με μικρότερη ενεργειακή κλάση.

 • Κ4 (3%) : Παλαιότητα κατασκευής

Εάν το έτος κατασκευής (χ4) είναι μετά το 1955 τότε Κ4 = [2011-(χ4)]*100 / 56
Εάν το έτος κατασκευής (χ4) είναι πριν το 1955 τότε Κ4 = 100

Σχόλιο: Το πρόγραμμα ευνοεί τα πιο παλιά ακίμητα.

 • Κ5 (14%): Εισόδημα/μέλος οικογένειας

Εάν το εισόδημα (€) ανά μέλος οικογένειας (χ5) είναι 1.000€≤(χ5)≤30.000€ τότε Κ5= [30.000-(χ5)]*100 / 29.000
Εάν (χ5) ≤ 1.000€ τότε Κ5 = 100 και εάν (χ5)≥30.000€ τότε Κ5=0

Σχόλιο: Το πρόγραμμα ευνοεί τα χαμηλότερα εισοδήματα

 • Κ6 (7%): ΑμεΑ

Εαν ναι Κ6=100, εάν όχι Κ6=0

 • Κ7 (7%): Πολύτεκνοι

Εαν ναι Κ7=100, εάν όχι Κ7=0

 • Κ8 (7%): Μονογονεϊκή Οικογένεια

Εαν ναι Κ8=100, εάν όχι Κ8=0

Σημαντικό

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά.

ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί πριν την 01/02/2020 και μετά την 27.11.2017 (νέος ΚΕΝΑΚ), γίνονται δεκτά αλλά η δαπάνη τους δεν θα είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου