3 Φεβ 2014

Πως λειτουργεί ο αλγόριθμος τμηματοποίησης του easykenak


Με τον όρο "τμηματοποίηση", εννοούμε το "σπάσιμο" του περιγράμματος του κτιρίου σε πολλά μικρότερα τμήματα, τα οποία καταχωρούνται στον τελικό πίνακα κελύφους. Σε αυτό το ποστ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συνοπτική περιγραφή του αλγορίθμου τμηματοποίησης που έχουμε υλοποιήσει στο easykenak.
Στόχος μας να εξοικειωθούν οι χρήστες με την λογική του αλγορίθμου, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα αποτελέσματα της τμηματοποίησης και να αποφευχθούν συχνά λάθη.

Για την υλοποίηση της τμηματοποίησης χρησιμοποιήσαμε το octave. To octave είναι ένα μαθηματικό εργαλείο, μοιάζει πολύ με το matlab, με τη διαφορά ότι είναι ανοιχτού κώδικα (όπως όλα τα εργαλεία που έχουμε χρησιμοποιήσει στο easykenak). 

Η γενική ιδέα είναι να "κόβουμε" το περίγραμμα σε κάθε σημείο όπου αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του (πχ. προσανατολισμός, πρόβολος, τέντα, εμπόδιο κλπ.). Παρακάτω θα δούμε τις βασικές τμηματοποιήσεις που κάνει το easykenak.

1. Τμηματοποίηση από αλλαγή προσανατολισμού

Το easykenak κόβει το περίγραμμα σε όλα του τα γωνιακά σημεία.


Στο σχήμα 1.α το easykenak θα κόψει το περίγραμμα σε όλα τα γωνιακά σημεία όπου αλλάζει ο προσανατολισμός.Στο σχήμα 1.β ο χρήστης σχεδίασε ένα επιπλέον σημείο (Γ) χωρίς να αλλάξει προσανατολισμό. Το easykenak θα κόψει και σε αυτό το σημείο.

2. Τμηματοποίηση από προβόλους/τέντες

Το easykenak κόβει το περίγραμμα σε όλα τα σημεία που αρχίζουν και τελειώνουν πρόβολοι και τέντες. 


Στο σχήμα 2.α θα κόψει την πλευρά ΑΒ σε 3 τμήματα: στο 1ο θα υπολογίσει πρόβολο και τέντα, στο 2ο θα υπολογίσει μόνο πρόβολο και στο 3ο δεν θα υπολογίσει καθόλου σκιασμό από πρόβολο/τέντα.Σε περίπτωση προβόλου με μεταβλητό πλάτος, το easykenak δεν τμηματοποιεί, αλλά λαμβάνει μέσο όρο προβόλου. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση διαγώνιου προβόλου (δηλ. που δεν είναι παράλληλος με το περίγραμμα)

3. Τμηματοποίηση από επαφές

Το easykenak κόβει το περίγραμμα σε όλα τα σημεία που αρχίζει ή τελειώνει μία επαφή.


Στο σχήμα 3.α υπάρχει μία επαφή με ΜΘΧ στις πλευρές ΔΕ και ΕΖ. Το easykenak θα κόψει σε 2 σημεία. Το τμήμα σε επαφή με ΜΘΧ στον πίνακα κελύφους φαίνεται σε ξεχωριστή γραμμή με μειωτικό συντελεστή b=0.5.


Στο σχήμα 3.β υπάρχουν 2 τμήματα σε επαφή με μεσοτοιχία (αδιαβατικά) στις πλευρές ΒΓ και ΖΗ. Το easykenak θα κόψει σε 4 σημεία. Τα 2 τμήματα σε επαφή με μεσοτοιχία στον πίνκα κελύφους φαίνονται σε ξεχωριστή γραμμή με τύπο "μεσοτοιχίες" (δεν επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση).

4. Τμηματοποίηση από εμπόδια

Το easykenak κόβει το περίγραμμα σε κάθε σημείο που τέμνεται η προβολή ενός εμποδίου, πάνω σε αυτό.


Στο σχήμα 4.α το εμπόδιο ρίχνει σκιά μόνο στο τμήμα ΑΒ. To easykenak θα το σπάσει σε 3 τμήματα.Στο σχήμα 4.β το εμπόδιο ρίχνει σκιά σε 3 τμήματα του περιγράμματος, στο ΓΔ, στο ΔΕ και στο ΕΖ. Το easykenak θα κόψει και στα 3 σημεία που η προβολή του εμποδίου τέμνει το περίγραμμα.

Αυτές είναι οι βασικές περιπτώσεις τμηματοποίησης σε κάτοψη. Το easykenak πραγματοποιεί τμηματοποίηση και σε όψη (δηλ. όπου υπάρχουν κολώνες, δοκάρια, επαφές με το έδαφος κλπ.). Όλα αυτά θα αναλυθούν σε επόμενο post.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Κέντρο Υποστήριξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου